Vegstengning Fredheimsområdet

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

 

I forbindelse med rehabilitering av vann og avløpsledninger i Fredheimsområdet, vil tilførselsveien bli stengt fra og med 14.juni til 31.august.

Omkjøringsvei vil bli gjennom barnehage området. Vi ber om at det vises ekstra stor varsomhet i dette området, da det er mange myke trafikanter.

KONTAKT

Ved spørsmål ta kontakt med teknisk drift ved Ingvild Aurdal på telefon 46 69 25 64.