«Kommunekompasset» - vurdering av kommunen

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

Kommunen har gjennomført en måling ved hjelp av «Kommunekompasset»

Lindesnes scorer litt over gjennomsnittet for kommuner med mindre enn 5000 innbyggere.

Best score har vi på politisk styring og kontroll, samt kommunen som samfunnsutvikler. Vi scorer dårlig på offentlighet og demokrati, tilgjengelighet og innbygger/brukerorientering. 

I forbindelse med at vi skal bygge nye Lindesnes kommune, har alle 3 kommunene gjennomført en vurdering av kommunen. Vurderingen sier ikke noe om tjenestene, men om rutiner, prosesser, arbeidsformer og samhandlingsmønstre i kommunen vår. En ekspertgruppe har utviklet en «ide» om hva som er en optimal kommune. Våre score viser hvor langt unna eller hvor nærme Lindesnes er det idealet.

 

En idealkommune jobber:

 • Systematisk og planmessig

 • Helhetlig og integrert

 • Vektlegger resultat og effektivitet

 • Er åpen og brukerorientert

 • Evaluerer kontinuerlig sine tiltak og resultater

 • Evner å lærer av denne evalueringspraksisen

Lindesnes scorer for eksempel dårlig på brukerorientering og service, samt lokaldemokrati og kommunikasjon med innbyggerne.  Årsaken er at vi ikke kan vise til en helhetlig strategi.

For eksempel kunne vi premiert ansatte som har spesiell positiv brukerbehandling og service.

Vi har begrenset e-servicetilbud

Vi er for dårlige på å innhente synspunkter fra brukere/innbyggere og til å håndtere klager/tilbakemeldinger.

 

Lindesnes får svært gode score på følgende:

 • Måten vi jobber med utvikling, oppfølgning og kontroll.

 • På hvordan toppledelsen utøver sitt ansvar ovenfor avdelinger/enheter i organisasjonen.

 • Samhandling med kulturlivet.

 • Vi lærer gjennom å samarbeide med andre og ved å se på andres gode praksis

 • Vi er svært økonomisk bevisste

 • Samspillet mellom politikk og administrasjon er ryddig.

   

Håvard Moe som har foretatt vurderingene av Lindesnes kommune avslutter sin redegjørelse med å si at vi har et godt grunnlag for å jobbe videre med spennende utvikling. Organisasjonen fremstår som en organisasjon med meget kompetente medarbeidere, ledere og politikere. Det er et godt utgangspunkt.

Kommunestyret vil i morgen få en grundig gjennomgang av «Kommunebarometeret» for Lindesnes kommune og vi vil ta fatt på de områdene vi bør bli bedre på.

Vi har en jobb å gjøre på helhetlig strategi for brukerfokus og lage en helhetlig plan for utvikling av demokrati/informasjon. Samt at vi må jobbe med å involvere brukerne i tjenesteutviklingen.

Enkelte ting kan vi med enkelthet forbedre og det vil vi gå i gang med umiddelbart. Det positive er at både Mandal, Marnardal og Lindesnes har foretatt denne vurderingen. Det har gitt oss gode innspill på hva det er viktig å prioritere når vi skal bygge den nye kommunen.

pdfKommunekompasset evaluering av Lindesnes kommune - 2017