NAV i Nye Lindesnes

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

Nye Lindesnes NAVNå begynner arbeidet med å finne ut hvordan Nav nye Lindesnes skal se ut.

Nav-kontorene i Marnardal, Lindesnes og Mandal skal slås sammen. Målet er at nytt Nav-kontor åpner dørene 1. januar 2020, samtidig som sammenslåingen av de tre kommunene er et faktum.

Onsdag møttes rådmennene i de tre kommunene, Nav-ledere og prosjektleder for nye Lindesnes for å diskutere hva Nav-kontoret i fremtiden skal inneholde og hvilke tjenester Nav skal levere.

Det ble enighet om at det opprettes et delprosjekt om Nav i prosjektet for nye Lindesnes kommune. Dette vil ligge i prosjektporteføljen til Jon Buestad - delprosjektleder for helse. Prosjektet får blant annet i oppgave å finne ut hvilke oppgaver som kan legges til nye Nav, og hvilke som bør være i kommunen.

Det er foreløpig ikke bestemt hvor Nav nye Lindesnes skal plasseres.  En viktig del av arbeidet blir å finne ut om Nav skal være lokalisert på ett kontor, eller med avdelinger i hver av dagens kommuner. Ansatte og brukere vil være involvert i denne prosessen.

Helge Hogganvik, leder for Nav Lindesnes, mener en sammenslåing av Nav-kontorene gir store fordeler - både for ansatte og brukere av Nav.

  • I dag er vi stort sett en eller to på hvert stønadsområde. Det er ikke mange, og man er svært sårbare. Større fagmiljø vil sikre riktigere og bedre tjenester til brukerne. Og det vil bli en helt annen beredskap i et større kontor, enn ved dagens småkontor. Fagmiljøet blir på et helt annet nivå enn det vi er vant til på småkontorene, så dette ser vi veldig positivt på, sier han.

Som leder av et lite Nav-kontor opplever han at større fagmiljø blir stadig viktigere.

  •   Innbyggerne vil utvilsomt merke at ting blir bedre med større fagmiljø, mener han.

Nav kontorene i Marnardal, Mandal og Lindesnes har til sammen 63 ansatte, fordelt på 59,9 årsverk. 50 personer er ansatt i Mandal, 7 i Lindesnes og 6 i Marnardal.