Vil ha Kyrre Jordbakke som rådmann i nye Lindesnes kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

Kyrre Jordbakke


Ansettelsesutvalget vil ha Kyrre Jordbakke (58) som rådmann og prosjektleder for nye Lindesnes.

  • I sammenslåingsprosessen blir det for meg spesielt viktig at vi greier å trekke i samme retning – at vi greier å skape samhold og entusiasme for det vi skal lage fremover sammen. Og det blir viktig med en god kommunikasjon med innbyggere, næringsliv og organisasjoner i kommunene, sier Jordbakke.
Et enstemmig ansettelsesutvalg har innstilt Kyrre Jordbakke som rådmann og prosjektleder for nye Lindesnes kommune. Jordbakke har lang og bred ledererfaring fra offentlig forvaltning, og jobber i dag som avdelingsdirektør for plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Før dette var han fylkeskartsjef i Statens Kartverk i 16 år. Han bor i dag i Kristiansand og pendler til Oslo.Det er fellesnemnda som skal foreta den formelle ansettelsen. Saken skal opp i ekstraordinært møte i fellesnemnda førstkommende fredag, og først da vil ansettelsen bli endelig vedtatt.Trygg på valgetLeder av ansettelsesutvalget, Alf Erik Andersen, mener Jordbakke har relevant kompetanse, erfaring og kvalifikasjoner. Han er trygg på at Jordbakke vil være en god prosjektleder og rådmann for den nye kommunen.
  • Det har vært mange veldig gode, og godt kvalifiserte kandidater inne til intervju. Etter en samlet vurdering kommer vi enstemmig til å innstille Kyrre Jordbakke, sier Andersen som har ledet ansettelsesutvalget.
Ansettelsesutvalget har bestått av ordførerne i de tre kommunene, i tillegg til ytterlige en politiker fra hver kommune, en tillitsvalgt og to administrative ressurser. Rekrutteringsbyrået Skagerak Consulting har bistått i prosessen. Jordbakke har imponert i flere intervjurunder.
  • Han har vist at han er en person som er tydelig og systematisk, og som har fokus på delmål og måloppnåelse. Jordbakke er en person som evner å engasjere og motivere de som skal jobbe med prosjektet, og det er noe vi trenger i denne prosessen med å skape en ny kommune, sier Andersen.
Sikrer god overlappingJordbakke tiltrer stillingen 1. mars. Den første måneden vil han jobbe tett med fungerende prosjektleder Hans S. Stusvik for å sikre en god overlapping av prosjektet.Foruten stillingen i Oslo kommune, har Jordbakke bakgrunn som offiser i Sjøforsvaret og har vært kontorsjef hos Fylkesmannen i Vest-Agder. Han har også vært organisasjonskonsulent for landbruksetatene i Vest-Agder, hvor han blant annet har hatt ansvar for organisasjonsutvikling og personalforvaltning, samt omorganisering med overføring av landbrukskontor til kommunene og opprettelse av landbruksavdeling hos Fylkesmannen.Han har master i teknologiledelse fra Aalborg Universitet, i tillegg til blant annet økonomi- og ledelsesutdannelse.Kjenner området godtJordbakke har jobbet med flere prosjekter i Lindesnesregionen og kjenner kommunene godt.
  • Så er det en plass jeg vil være rådmann, så er det her. Området har masse kvaliteter med elvedaler, kyst, sørlandsby og attraksjoner, og til tross for at det ikke er så mange innbyggere, så har det et variert næringsliv med mange spennende bedrifter og et godt ressursgrunnlag, sier han.
Det var på sensommeren at stillingen ble utlyst. Totalt 19 personer søkte stillingen, men fire søkere trakk sine søknader. 15 søkere sto igjen.FOTO: Rolf Sandnes, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommuneFor ytterligere kommentarer kontakt leder av ansettelsesutvalget, Alf Erik Andersen på tlf: 90516610 eller Kyrre Jordbakke på tlf: 90534587.