Eldre skal få bo hjemme lenger

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

VelferdsteknologiNy forskning viser at eldre som får ulike typer hjelpemidler og bistand til å bo hjemme, blir mer fornøyde og kan bo lenger i eget hjem. I Lindesnes kommune har vi prøvd ut flere typer teknologi i løpet av året, blant annet døralarm, digitalt kamera, GPS og medisindispensere. Noen av våre brukere har vært med i Cecilie Karlsen sin doktorgrad studie, som skal se på «Suksesskriterier og barrierer ved bruk av mestrings- og trygghetsskapende teknologi til eldre hjemmeboende i kommunale helse og omsorgstjeneste og deres pårørende».

NRK Sørlandet har vært på besøk hos en av våre brukere som har tatt i bruk velferdsteknologi, og bidratt i Cecilie sin doktorgrad studie. Her kan du se filmen som ble vist på NRK Sørlandet sin nyhetssending i oktober:

LENKE TIL FILMEN
https://www.nrk.no/sorlandet/_-eldre-skal-fa-bo-hjemme-lenger-1.13748314