Anbefaler influensavaksine til risikogruppene

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

David Andersen

Influensasesongen nærmer seg, og kommunelege David Andersen i Lindesnes kommune oppfordrer alle i risikogruppene til å vaksinere seg. Det gjelder spesielt de over 65 år, gravide og mennesker med kroniske hjerte- og lungesykdommer og diabetes.

-For noen kan influensa gi alvorlige komplikasjoner. Viruset endres fra sesong til sesong, og dermed også sammensetningen av virkestoffer i vaksinene. Vaksinen må derfor tas årlig, sier Andersen.


Det er nær 1,5 million mennesker i Norge som har økt risiko for komplikasjoner av influensa, og det er anslått at det dør gjennomsnittlig 900 personer årlig som følge av sykdommen. Ved å vaksinere seg mot influensa, beskytter man ikke bare seg selv mot sykdommen. Man beskytter også alle som man kommer i nærheten av.
- Vaksinen er godt utprøvd og ufarlig for dem som tar den, sier Andersen.


Influensa eller bare en forkjølelse?
- Mange forveksler influensa med forkjølelse, og tror de «går det av seg». Og det er ikke alltid like lett å kjenne forskjell, sier kommuneoverlegen.


Særlige symptomer på at det er influensaen som angriper, og ikke forkjølelsen, er gjerne høy feber og frysninger, muskelsmerter og irritasjon i nese og svelg, eventuelt hoste. Man kan også få nedsatt matlyst, magesmerter og oppkast. Symptomene er langt mer framtredende ved influensa, enn ved forkjølelse.


- Men det er ikke alle som blir så veldig syke selv om de har influensa. Dermed kan de smitte andre uten å være klar over det. Sykdommen kan også smitte før den bryter ut, sier Andersen.
Ved å vaksinere seg mot influensa, beskytter man ikke bare seg selv mot sykdommen. Man beskytter også alle som man kommer i nærheten av.


Hvor tar jeg vaksinen?
Du kan ta influensavaksinen på ditt vanlige legekontor. Den koster 150 kroner.


Hvem bør vaksinere seg?
• Alle fra fylte 65 år
• Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
• Barn og voksne med:
  o diabetes type 1 og 2
  o kronisk luftveissykdom
  o kronisk hjerte- og karsykdom
  o kronisk leversvikt
  o kronisk nyresvikt
  o kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  o nedsatt immunforsvar
  o svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  o annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
• Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko, kan vurderes for vaksinasjon


I tillegg anbefales følgende grupper influensavaksine for å beskytte andre mot å bli smittet:
• Helsepersonell som har pasientkontakt
• De som bor sammen med personer som bruker medisiner som reduserer immunapparatet (vanligvis metotrexat). Typiske diagnoser er: revmatoid artritt, psoriasis/psoriasisartritt mm.
• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Nyttige lenker
Informasjonsskriv om influensavaksine


Les mer på folkehelseinstituttets nettside
https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/