Muligheter for flom i vår

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

IMG 3866NVEs analyser viser at Sør-Norge har størst sannsynlighet for stor vårflom i år. Kommunen skal ha møte med fylkesmannens beredskapsstab i begynnelsen av april, og vil komme tilbake med informasjon. Også teknisk drift forbereder seg på eventuell flom.  

- Basert på årets snømengder er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Sør-Norge. Lavereliggende områder er spesielt utsatt i år, sier hydrolog og flomvarsler i NVE, Inger Karin Engen.

­- For å forebygge flomskader gjennomfører teknisk drift befaringer og sjekke kritiske punkter. Vi  fjerner greiner og stokker i rister og kummer der vannet kan stoppe opp. Ellers i året renser vi stikkrenner på kommunale veier jevnlig, sier enhetsleder for teknisk drift Karen Merete Larsen i Lindesnes kommune.

Privatpersoner som bor flomutsatt til anbefales å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner, kummer m.m. for å sikre at vannet får fri passasje.

NVE presiserer at denne analysen ikke er et varsel, men sier noe om sannsynligheten for vårflom. Analysen vil bli oppdatert ca. hver annen uke framover. Dersom NVE varsler flom blir dette publisert umiddelbart på http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/. Bildet i artikkelen er fra flommen høsten 2017

Hvor stor blir vårflommen?

Engen understreker at vårflom er et årlig fenomen i store deler av landet. Akkurat hvor stor vårflommen blir er helt avhengig av været framover.

- Blir det en vår med moderat varme og lite nedbør, får vi en ganske normal vårflom, selv der det er uvanlig mye snø. Året 1988 er et godt eksempel på det. Da var det litt mer snø østafjells enn det er nå, men moderat varme og lite nedbør førte til en helt ordinær vårflom uten spesielle problemer, forklarer hun

Hvis det derimot skulle bli mye nedbør kombinert med varme, vil det bli uvanlig stor flom. 1995 er eksempel på et slikt år. Da var det også mer snø enn normalt. Mye nedbør sammen med varme førte til svært stor flom i mai/juni med omfattende skader, spesielt i de store vassdragene østafjells.