Er nettet tregt hos deg?

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

 

Nasjonale myndigheter har de siste årene gitt tilskudd til utbygging av bredbånd, i første rekke til utbygging av fibernett. Kommunene er bedt om å gjøre tilskuddsordningen kjent for innbyggerne ved kunngjøring på nettsider o.l.

Lindesnes kommune kjenner til noen områder med dårlig bredbåndsdekning og vil vurdere å søke tilskuddsmidler til disse. Vi er likevel interessert i å få innspill fra alle innbyggere som mangler bredbånd eller har dårlig kapasitet på linjen.  

Hva kan du gjøre?

Mobilapp’en «Nettfart» registrerer hastighet på nett i Norge. Vi vil oppfordre til å laste ned app’en og deretter måle hastigheten hjemme. Både med WiFi påskrudd og med 3G/4G nett. Alle målinger som gjøres registreres og kan være med å danne grunnlag for nye områder hvor det er aktuelt å søke tilskudd til utbygging. Du kan laste ned appen her:

http://www.nettfart.no/

Send inn forslag til utbygging – 22. april

Forslag på utbygginger kan sendes til innen 22. april.

Kommunen har frist til 14.5 for å prioritere søknadene. Beslutning om tildeling av tilskudd gjøres av Norsk kommunikasjonsmyndighet. Et av kriteriene søknader vurderes etter er hvor mange (husholdninger) som får nytte av utbyggingen. Jo flere jo bedre. Kommunen har i budsjettet for 2018 ikke satt av midler til bredbåndsutbygging. Det kan dermed ikke påregnes økonomisk bidrag fra kommunen.

Rådmannen