Levekårsundersøkelse, lhbt-befolkningen

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

 

Spørreundersøkelsen skal kartlegge levekårene til personer i Agder som identifiserer seg som lesbisk, homofil, bifil og/eller transperson. Formålet er å skape et likestilt og inkluderende samfunn, hvor alle har like muligheter, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, livssyn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne. Kunnskap fra undersøkelsen skal støtte opp under politikkutforming på området i Agder. Spørreundersøkelsen gjennomføres av Østlandsforskning i samarbeid med Likestillingssenteret. Det er fylkeskommunene i Agder, samt Kristiansand og Arendal kommuner som har bestilt oppdraget. 

Nettbasert spørreundersøkelse 

For å svare på spørreundersøkelsen klikker respondenten på en nettlenke til spørreskjemaet som er tilgjengelig her: www.egentlig.no. Undersøkelsen er åpen for svar mellom 22. mars og 24. april. Alle svarer helt anonymt på spørsmålene

pdfInformasjon om spørreundersøkelse