Informasjon om eiendomsskatt 2017

Publisert . Sist endret . i kategorien Annonser, kunngjøringer

Eiendomsskatt 2017

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2017 legges eiendomsskattelistene ut til offentlig gjennomsyn på rådhuset i tre uker fom 1.3.17. Skattesedlene sendes ut per post.

pdfEiendomsskatteliste 2017

Eiendomsskattelistene vil også være tilgjengelige i papirformat på rådhuset.

Klagefrist
Fristen for å klage på utskrevet eiendomsskatt er 12.04.17.

Klager/spørsmål som gjelder boligverdi (formuesgrunnlag) fra Skatteetaten må rettes til Skatt Sør www.skatteetaten.no, tlf. 800 80 000.


Klager som gjelder øvrige eiendommer og som det ikke er klaget på tidligere skal sendes skriftlig fortrinnsvis på mail til: eller til Lindesnes kommune v/Eiendomsskattekontoret, Postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes.

Skjema - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT


Det er vedtatt følgende for 2017:

Kommunestyret vedtok 8.12.16 utvidelse av eiendomsskatten til alle faste eiendommer i hele Lindesnes kommunen gjeldende fra 2017.
• 5 promille på verk og bruk
• 2 promille for øvrige eiendommer
• Det benyttes boligverdi (formuesgrunnlag) fastsatt av Skatteetaten for grunnbeløp for utregning av eiendomsskatten. For de eiendommene som ikke formuesgrunnlaget til skatteetaten kan benyttes, vil takstene fra 2012 legges til grunn.

Informasjonsbrev/Skattegrunnlag

For boliger skal det benyttes formuesgrunnlag (boligverdi) fastsatt av Skatteetaten

For fritidsboliger/fritidseiendommer/annet, er det takster fra 2012 som blir benyttet.

Skatteseddel blir sendt ut i slutten av februar. Når denne er mottatt blir det en klagefrist på 6 uker.

Se vedlagt brev som nå er sendt ut til alle som er berørt.

pdfInformasjonsbrev om eiendomsskatt

pdfReviderte retningslinjer Lindesnes kommune,17.02.17

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål vedrørende eiendomsskattegrunnlaget kan du kontakte oss på E-post:

eller på telefon til sentralbord: 38 25 51 00 

 

Mer informasjon om eiendomsskatt:

For øvrig kan man lese mer om boligverdi på skatteetatens hjemmeside Skatteetaten; om eiendomsskatt

Nyttige linker er;

Eiendomsskatteloven 

Beregning av skatt

Bruk av formuesgrunnlag ved utskrivning av eiendomsskatt på boliger

Eiendomsskatt på festetomter

Eiendomsskatt på gårdsbruk

Myndighet og handlingsrom