Ny kommuneplan for Lindesnes - Planprogram på høring

Publisert . Sist endret . i kategorien Annonser, kunngjøringer

janne nettsak k planLindesnes kommune har startet opp arbeidet med å revidere kommuneplanen, både samfunnsdelen og arealdelen.

Dette er vår viktigste langsiktige plan for hvordan kommunen skal utvikle seg, og for hvordan arealene i kommunen skal brukes.

Det er laget et planprogram som beskriver organiseringen av planarbeidet, viktige temaer i planen, framdriftsplan og muligheter for medvirkning fra innbyggerne.

Kommuneplanutvalget har vedtatt å legge dette ut til høring. Fram til 1. april kan privatpersoner, organisasjoner, næringslivet og andre som ønsker det komme med sine kommentarer og forslag til forandringer.

Her finner du planprogrammet og mer informasjon om arbeidet med kommuneplanen.

Etter høringen skal kommunestyret behandle planprogrammet, før vi inviterer innbyggerene til informasjonsmøter om kommuneplanarbeidet.

  • Vigeland tirsdag 9. mai kl 19.00, kommunestyresalen