Sandnes småkraftverk - offentlig høring

Publisert . Sist endret . i kategorien Annonser, kunngjøringer

Sandnes Elektrisitetsverk har søkt om tillatelse til å bygge Sandnes småkraftverk i Osestadbekken i Lindesnes kommune, samt å utnytte vann fra Haugdalsvannet og Storevannet i Lindesnes og Lyngdal kommune.

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn frem til 22.04.2017

KONTAKT

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk. Gå inn på sakens hjemmeside via www.nve.no/konsesjonssaker for link til nettskjema.

I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

MER INFORMASJON

pdfSøknad fra Sandnes småkraftverk, Lindesnes og Lyngdal kommune

Konsesjonssaker - NVE