Eiendomsskatt 2017

Publisert . Sist endret . i kategorien Annonser, kunngjøringer

Denne uken blir skattesedler for eiendomsskatt og faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt sendt ut per post fra Lindesnes kommune.

Har du spørsmål vedrørende eiendomsskattegrunnlaget kan du kontakte oss på E-post:

 eller på telefon til sentralbord: 38 25 51 00

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2017 legges eiendomsskattelistene ut til offentlig gjennomsyn  fom 1.3.17 og i 3 uker.

pdfEiendomsskatteliste 2017

Eiendomsskattelistene vil også være tilgjengelige i papirformat på rådhuset.


Klagefrist:

Fristen for å klage på utskrevet eiendomsskatt er 12.04.17.

Klager som gjelder boligverdi (formuesgrunnlag) fra Skatteetaten må rettes til Skatt Sør www.skatteetaten.no, tlf. 800 80 000.

Klager som gjelder øvrige eiendommer og som det ikke er klaget på tidligere skal sendes skriftlig fortrinnsvis på mail til:

eller til Lindesnes kommune v/Eiendomsskattekontoret, Postboks 183, Vigeland, 4524 Lindesnes

Skjema - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT

Mer informasjon om Eiendomsskatt