Sniksmoen -Melding om vedtatt reguleringsplan

Publisert . Sist endret . i kategorien Annonser, kunngjøringer

vedtakshammer2Melding om vedtatt reguleringsplan - Sniksmoen


I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 kunngjøres herved at Lindesnes kommunestyre i møte den 15.03.17 sak KS-9/17, har vedtatt detaljreguleringsplan for:

Sniksmoen

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av en part eller annen med rettslig klageinteresse innen 3 - tre – uker fra kunngjøringen, jfr. Forvaltningslovens kap. VI.

Klagemulighet

Eventuell klage sendes skriftlig til Lindesnes Kommune, eller Postboks 183, 4524 Lindesnes.

Krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 32 eller § 42 må være fremsatt senest 3 år etter kunngjøring.

 

Vedlegg

Kommunestyrets vedtak:

Sniksmoen_-_Vedtak.pdf

Godkjent plan:

Sniksmoen_-_Plankart.pdf

Reguleringsbestemmelser:

Sniksmoen_-_Reguleringsbestemmelser_06.04.17.pdf

Planbeskrivelse:

Sniksmoen_-_Plankart.pdf

Ros-analyse:

Sniksmoen_-_ROS.pdf