Salg av kommunale båtplasser

Publisert . Sist endret . i kategorien Annonser, kunngjøringer

Baaly havn

Kommunestyret i Lindesnes kommune vedtok den 21.12.11 å selge alle kommunale småbåtplasser beliggende i vakre Båly og Naversund båthavn.

Båly småbåthavn Salgsprospekt ligger ved Spangereidkanalen i tettstedet Høllen. Naversund båthavn Salgsprospekt ligger ved Furuholmen, like sør for Snik. Det er opprettet sameier for de to småbåtanleggene, vedtekter vedlagt i salgsprospekt. Kommunen har engasjert et advokatfirma til å utarbeide vedtektene og en juridisk beskrivelse. Lindesnes kommune har laget et overslag over sannsynlige årlige driftsutgifter samlet og fordelt pr. andel. Ingen av dem som er leietakere på anlegget i dag er oppsagt, enten har leietaker selv kjøpt plassen, eller så er det ubenyttede plasser som er solgt. I henhold til avtale er det knyttet 3 måneders gjensidig oppsigelsestid til leieforholdet.

Her er eksempel på driftsutgifter for Båly småbåthavn  

Lindesnes kommune utarbeider årlig  regnskap for driftsutgifter knyttet til småbåthavna. Driftsutgifter omfatter vedlikehold, strøm, vann og forsikring. For 2016 utgjorde samlede driftsutgifter kr.102.742,- . Fordelt på 2734 andeler gir det en kostnad på kr. 37,58 pr. andel ( 0,25 m) i 2016 kroner. For en båtplass på 3 meter utgjør vedlikeholdsutgifter kr. 450,- for året 2016. Driftsutgiftene har ligget i samme størrelsesorden fra sameiet ble opprettet i 2012.Kontaktpersoner om du har spørsmål til dette:

Ove Torland/Karen Merete Larsen/Monica Nilsen

Kontortelefon: 38255100

Mobiltelefon Ove: 91375113

Mobiltelefon Karen Merete: 90197619

Direkte Monica: 38253376

E-post: postmottak