Detaljreguleringsplan for Møgedal - offentlig ettersyn

Publisert . Sist endret . i kategorien Annonser, kunngjøringer

 Detaljreguleringsplan for Møgedal gnr/bnr 149/7  er ute til offentlig ettersyn i perioden 02.10.17 - 13.11.17.

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan med nye hyttetomter, areal for garasjeanlegg og renovasjon, med nødvendige adkomstveier.

Planforslaget kan også sees ved Servicekontoret på rådhuset på Vigeland.

Eventuelle merknader til planforslaget må være innkommet til evt. pr. post: Lindesnes kommune, Postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes, innen 13.11.17.

PLANDOKUMENTER

pdfAnnonse.PDF

pdfRevidert plankart, Møgedal

pdfSærutskrift Detaljreguleringsplan for Møgedal

pdfBestemmelser Møgedal

pdfPlanbestemmelser Møgedal

pdfROS analyse Møgedal

pdfBehandling i teknisk utvalg 15.05.17