Utvidet stenging av Kåfjordnesveien

Publisert . Sist endret . i kategorien Annonser, kunngjøringer

Kåfjordnesveien

 

I forbindelse med arbeidet med fjellrensk og sikring av Kåfjordnesveien, vil veien bli stengt langs det lange rette strekket i 2 nye uker, grunnet merarbeid.

Tidspunktet veien blir stengt er 7.30 til 17.30 mandag til torsdag i uke 46 og 47 (13.-24.november).

Det legges opp til at veien skal åpnes for ferdsel en liten periode hver hele time.

Om det er behov for at veien skal holdes åpen til et gitt tidspunkt ber vi om tilbakemelding på dette – eksempelvis skolebarn eller hjemmesykepleie som må fraktes forbi på gitte tidspunkter. 

Ved spørsmål ta kontakt med vakttelefon på telefon nummer 97 68 62 65.