Avlesning av vannmåler med SMS

Publisert . Sist endret . i kategorien Annonser, kunngjøringerBilde sms avleseing

 

 

 

 

 

 

 

Varsel om vannmåleravlesning vil om kort tid bli sendt deg på SMS.

Avlesningsfristen vil fremkomme i varselet.Vannmåleren skal leses av 1 gang i året. Det er viktig å lese av vannmåleren innen svarfristen, da dette er grunnlaget for beregning av faktura for forekommende år. Ved manglende avlesning blir inneværende års forbruk stipulert ut ifra fjorårets vannstand.Det er mulig å rapportere vannmålerstanden på tre måter; SMS, www.leseav.no eller ved oppmøte på Lindesnes rådhus.

Vi oppfordrer alle til å svare på SMS eller via leseav.no!

Kan vi nå deg?

Her kan du også kontrollere om du allerede er registrert:

LINK: www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon.

I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med skattemeldingen som dere kanskje er kjent med fra tidligere.I tillegg gjør vi et siste forsøk ved å gjøre oppslag på 1881.no 

Bedrifter
Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken www.varslemeg.no da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.Kommunen vil ved neste utsendelse av varsel benytte det mobilnummeret du svarte via, eller evt. det mobilnummeret du oppgir sammen med avlesningen på www.leseav.

LeseAv SMSAvlesningw

Slik får du registrert din avlesning via SMS:

Svar på mottatt SMS ved å oppgi de sorte og hvite tallene i telleverket. Begynn avlesningen fra venstre. Tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med. Når du har svart på mottatt SMS med avlest målerstand, vil du motta en kvittering med målt forbruk siden sist avlest målerstand. Forbruket er oppgitt i hele kubikkmeter.

Er man registrert som mottaker av varsel for flere vannmålere vil man motta SMS varsel per vannmåler. Pass på at du svarer med vannmålerstand for korrekt måler! Sjekk vannmålernummeret i mottatt SMS mot vannmålernummeret på måleren du leser av.

Dersom du ikke har mottatt SMS varsel om avlesning i år og ønsker dette, vil det være mulig å oppgi mobiltelefonnummer til neste års avlesning via www.leseav.no.

Internettavlesning:
Gå inn på www.leseav.no, angi 6-tegns registreringskoden som finnes på avlesningskortet for å knytte registreringen til rett måler. Registrer kun de sorte og hvite tallene i telleverket. Begynn avlesningen fra venstre. Tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med. Røde tall er litermål. Kommunen fakturerer forbruket i hele kubikkmeter. Sjekk at du leser av korrekt vannmåler ved å sammenligne vannmålernummeret på mottatt avlesningskort mot nummeret på vannmåleren.

Dobbeltregistrering

Registrerer du feil målerstand første gang, kan du foreta registrering på nytt med korrekt målerstand. Den siste rapporterte vannmålerstanden vil bli den gjeldende.

vannmaaler

Svarslipp for avlesning:
Fyll inn målerstand i feltene. Ikke ta med tall bak komma eller røde tall, møt opp på Lindesnes rådhus og registrert målerstand på publikums-PC.Dersom du ikke mottok SMS varsel om avlesning i år og ønsker dette, kan du registrere ditt mobiltelefonnummer for å motta varsel via SMS på leseav.no.

Eier du fritidsbolig i kommunen vår?
Neste gang du avslutter hyttesesongen for året, bør du lese av vannmåleren og notere ned vannmålerstanden. Da kan du svare raskt og enkelt på vannmåleravlesing på SMS når du får påminnelse til neste år.Om du ikke klarer å svare på SMS innen fristen vil vi sende et avlesingskort til deg i posten. Du kan da bruke avlesingskortet for å lese av vannmåleren på Internett.

Er du bortreist når vannmålerstanden skal rapporteres?
Når avlesingsperioden er over stipulerer vi vannforbruk ut ifra fjorårets stand. Det vil si det forbruket av vann/avløp i 2016. Før nest avlesingsperiode i desember 2018 kan du notere ned vannstand når du reiser fra eiendom.

Her er noen fakta om vannforbruk:

 • Et glass vann utgjør 0,2 liter
 • En 5 minutters dusj utgjør mellom 50 – 100 liter vann
 • En vask med vaskemaskin utgjør 10 – 30 liter vann per kg tørt tøy
 • En vask med oppvaskmaskin utgjør 18 – 20 liter vann per vask.
 • Vask av bilen utgjør 50 – 100 liter
 • Drypping fra kran utgjør 3 – 7 m³ per år
 • Rennende toalett utgjør 20 – 30 m³ per år
 • Toalett hvor sisternen henger seg opp/ikke lukker ca. 200 m³ per år
 • Vann inn = avløp ut
Her er noen tips til hva du kan gjøre for å spare på vannet:
 • Ta kjappe dusjer istedenfor å bade
 • Monter sparedusj
 • Sett på vaskemaskin og oppvaskmaskin kun når de er fulle
 • Reparer dryppende kraner
 • Installer toalett med vannsparende skylleknapp
 • Det er ikke nødvendig å la vannet renne når du pusser tennene
 • Reparer eventuell lekkasje så raskt som mulig
 • Unngå vannskade i ferien ved å stenge hovedstoppekran før du reiser
Hva er normalt forbruk av vann/ avløp?
Vanlig forbruk for en voksen person per år er mellom 40 - 50m³ (1m³ = 1000 liter = 1 kubikkmeter). En persons forbruk av vann/ avløp vil kunne variere stort.
Vannforbruket varierer i takt med ulike faser av livet, hvor mye tid man benytter boligen og ikke minst hvor mange personer som bor i husstanden.