Helsefremmende hjemmebesøk

Publisert . Sist endret . i kategorien Annonser, kunngjøringer


Eldre på tur

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindesnes kommune har som mål at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv lengst mulig.

De fleste eldre bor i eget hjem og klarer seg bra. Lindesnes kommune ønsker å legge til rette for at eldre skal bli boende i sitt eget hjem, føler seg trygge, oppleve livskvalitet og beholde god helse lengst mulig.Helsefremmende hjemmebesøk er et tilbud til alle innbyggere i Lindesnes i løpet av det året de fyller 78 år, som ikke mottar pleie og omsorgstjenester fra kommunen. En vil motta et brev fra kommunen der vi foreslår dato og tid for en samtale.

Hensikten med besøket er å etablere en motiverende samtale som tar utgangspunkt i ditt liv og de ønsker og forventninger som du har til din hverdag og fremtid. Samtalen kan handle om helse, fysisk og sosial aktivitet, ernæring, fallforebygging og boforhold. Du får også informasjon om kommunens tjenester, og hvor du skal henvende deg dersom du senere skulle trenge hjelp fra kommunen.

Helsefremmende hjemmebesøk er en frivillig og gratis samtale med kvalifisert helsepersonell. Den som kommer hjem til deg har taushetsplikt. 

Kontaktperson helsefremmende hjemmebesøk: Lene Rømteland Hægbostad

Tlf: 3825 5200

Mail: