Søknad om barnehageplass 2018-2019

Publisert . Sist endret . i kategorien Annonser, kunngjøringer

Barn på strand

 

Fristen for å søke barnehageplass er 1. mars 2018.

Det er et felles hovedopptak for både kommunale og private barnehager.

Alle som står på venteliste inneværende bhg. år må også huske å søke på nytt for neste bhg. år

Barn som har plass i barnehagene trenger ikke søke på nytt. Kun endringer må søkes på nytt.
Opptaket gjelder fram til barnet begynner på skolen.

 

INFORMASJON OG SØKNADSSKJEMA FOR BARNEHAGE OG SFO

Søknadsskjema barnehageåret 2018-2019