Skatteliste til offentlig ettersyn

Publisert . Sist endret . i kategorien Annonser, kunngjøringer

På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2018, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 1.mars.

 Lenke til eiendomsskatteloven

pdfReviderte retningslinjer for Lindesnes kommune

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendoms-skattetakstene, skattesatsen, (eventuelt bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer), og utregnede eiendomsskattebeløp. Skattelisten er lagt ut på Servicekontoret, i tillegg er den publisert på kommunens hjemmeside.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 15. april 2018.

 

pdfSKATTELISTE

pdfKLAGESKJEMA