Salg av kommunale båtplasser

Publisert . Sist endret . i kategorien Annonser, kunngjøringer

Kommunestyret i Lindesnes kommune vedtok den 21.12.11 å selge alle kommunale småbåtplasser. I første omgang vil båtplassene langs flytebryggene på Båly bli prioritert. Etter en anbudsrunde ble DnB-Eiendom valgt til å forestå salget. Disse har utarbeidet et salgsprospekt som legges til grunn for det videre arbeid. I tillegg har kommunen engasjert et advokatfirma til å utarbeide vedtekter og en juridisk beskrivelse. Lindesnes kommune har laget et overslag over sansynlige årlige driftsutgifter samlet og fordelt pr. andel. Salget er nå i full gang. Ingen av dem som er leietakere på anlegget i dag er oppsagt, enten har leietaker selv kjøpt plassen, eller så er det ubenyttede plasser som er solgt. I henhold til avtale er det knyttet 3 måneders gjensidig oppsigelsestid til leieforholdet.

Estimerte driftsutgifter for Båly småbåthavn (uten fiskerihavndelen)
Lindesnes kommune har gjort en beregning av årlige driftsutgifter knyttet til småbåthavna. Disse fordeler seg slik:

Vaktmestertjenester                            Kr. 10.000.-                            
Vann "     2.000.-
Vedlikehold parkeringsplass "     5.000.-
Strøm "   15.000.-
Renovasjon "   20.000.-
Vedlikehold brygger, belysning, el-anlegg, vannledning + div. "   25.000.-

                                                                                                Sum utgifter     kr. 77.000

Sum utgifter fordelt på 2734 andeler gir en kostnad på kr. 28,16 pr. andel i 2012 kroner.
Utgiftene er som innledningsvis nevnt stipulerte, og det kan trolig være fornuftig å ta utgangspunkt i en rund sum på kr. 30,-/andel.

KONTAKTINFORMASJON

Henvendelser ang. kjøp av båtplasser på Båly og Naversund må nå skje til DNB Kristiansand.

Navnet på eiendomsmegler er Jøran Flakk, tlf. 41510212.

E-post: | www.dnbeiendom.no