Ergoterapeut i hverdagsrehabilitering, vikariat

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

 ledig stilling

 

 

Mulig å velge stillingsstørrelse 60 % eller 80 %. 

Stillingen inngår i en Hverdagsrehabiliteringsgruppe bestående av sykepleiere, ergoterapeut og fysioterapeut. Dersom man velger å arbeide i 60 % stilling, arbeider man dagtid i hverdagsrehabiliteringsgruppen. Dersom man velger å arbeide i 80 % stilling, vil 20 % av stillingen knyttes opp mot korttids/rehabiliteringsavdelingen. Varighet for vikariatet er fra 01.08.17 til 31.07.18.

 Ved å bruke hverdagsrehabilitering som arbeidsmetode ønsker Lindesnes kommune å bidra til økt selvstendighet og livskvalitet for innbyggerne. Hverdagsrehabilitering handler om å gå fra passiv til aktiv innsats og er en tidlig intervensjon for å forebygge funksjonsreduksjon. Målgruppen er alle nye brukere som søker kommunens tjeneste innen helse og omsorg og har ett rehabiliteringspotensial. Brukerne trener for å kunne klare seg selv helt eller delvis. Hjelpen handler om å støtte bruker i de aktiviteter som ønskes gjenopptatt. Bruker oppmuntres og motiveres til problemløsning ut fra egne interesser og ressurser f.eks påkledning, matlaging og fritidsaktiviteter.

 Arbeidsoppgaver:

·       Kartlegge og vurdere brukers rehabiliteringspotensial, ressurser og mål. Det er en fordel om du har kjennskap til ulike kartleggings og aktivitetsanalyser/metoder, tilrettelegge og igangsette trening av hverdagsaktiviteter.

·       Jobbe tverrfaglig med å utarbeide aktivitetsplan.

·       Vurdere tilrettelegging, (hjelpemidler, boligtilrettelegging, velferdsteknologi), gi instruksjon og oppfølging. Gi råd og veiledning til brukere, pårørende og samarbeidspartnere assistere og motivere brukere til mestring av eget liv.

·       Bidra til å utvikle hverdagsrehabiliteringstilbudet.

Kvalifikasjoner som kreves for stillingen:

·       Offentlig godkjent ergoterapeut

·       Personlig egnethet tillegges stor vekt

·       Kunnskap og erfaring i velferdsteknologi

Ønskelig kompetanse:

·      Relevant videre- og eller etterutdanning

·       Erfaring fra tverrfaglig arbeid, ADL-trening, ulike kartleggingsverktøy, tekniske hjelpemidler, boligtilpasning, velferdsteknologi.

·       Veiledning av pasienter og personale

·       Erfaring fra målsettingsarbeid og brukermedvirkning

Ønskelige personlige egenskaper:

·       Evne til å motivere og engasjere med interesse for rehabilitering

·       Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med evne til å videreformidle

·       Evne til å utvikle stillingen innenfor ansvars- og arbeidsområde

·       Evne til både å jobbe i team og selvstendig

·       Strukturert, løsningsorientert og initiativrik

Vi tilbyr:

·       Spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø med mulighet til å påvirke kommunens helse- og omsorgstjenester.

·       En arbeidsgiver som er positiv til utvikling av tjenestene. Opplæring i arbeidsmetode og tankesett i forkant av oppstart

·       Stort og aktivt fagmiljø.

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning, lønn i hht gjeldende tariffavtale. Søker må ha førerkort kl.B og disponere egen bil.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
daglig leder Anne Simonsen, tlf: 38 25 33 10 (direkte) eller
Lindesnes Omsorgssenter telefon: 38 25 52 00. (Resepsjonen, Lindesnes Omsorgssenter).


I første omgang ber vi om søknad uten kopi av attester eller vitnemål Søknaden skrives på elektronisk søknadsskjema, som du finner her; elektronisk søknadsskjema.

Velkommen som søker!

Søknadsfrist: 2. april 2017

StillingsID: 512