Ledig stilling som barne- og ungdomsarbeider i Hestehaven og Vigmostad barnehage

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

 ledig stilling

 

Vi har tre kommunale barnehager i Lindesnes kommune - Vigmostad barnehage, Hestehaven barnehage og Båly barnehage.


 Fra 1. august 2017 vil det være ledig et antall stillinger i Hestehaven og Vigmostad som barne- og ungdomsarbeider. Stillingene er både faste og vikariater av ulik størrelse.

I etatsplanen vår, OK-utvikling, er tydelige målsettinger satt for å sikre en helhetlig oppfølging av barn og unge i Lindesnes kommune. Barnehagen er en viktig arena for dette arbeidet. Ønsker du å bidra?

Barnehagene i Lindesnes er «Være sammen» - barnehager, MED STORT FOKUS på tidlig innsats og den gode, tydelige, varme og bevisste voksenrollen.


Ønsker du å søke stilling som barne- og ungdomsarbeider hos oss må du:

 • Ha fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget.
 • Være god på egenledelse.
 • Samarbeide med andre ansatte og foresatte.
 • Være glødende, skapende og tilstedeværende.
 • Ønske å jobbe etter vår visjon og verdier.
 • Ha evne til å skape gode relasjoner.
 • Være en trygg, ansvarsbevisst og tydelig voksen.
 • Ha stor arbeidskapasitet og en robust innstilling til hverdagen.
 • Medvirke til at planer, rutiner og tiltak følges opp i hverdagen, og delta i utviklingen av barnehagen.

Fast stilling som barne- og ungdomsarbeider i Vigmostad barnehage.

Fra 01.08.17 har Vigmostad barnehage ledig vikariat inntil 120 % som barne- og ungdomsarbeider.


Vikariat som barne- og ungdomsarbeider i Hestehaven barnehage.

Fra 01.08.17 til ca. 01.01.18, med mulighet for forlengelse, har Hestehaven barnehage ledig et vikariat som barne- og ungdomsarbeider i 50% stilling, med arbeidstid om ettermiddagen (fra ca. kl 1215 – 1600).


Personlig egnethet vil bli vektlagt. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr spennende og utfordrende arbeid, godt arbeidsmiljø, lønn etter gjeldende avtaler, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til den enkelte barnehage:

 • Vigmostad barnehage, styrer Linn Therese Røysland-Egebø, tlf. 909 86 141 / 382 54 172

 • Hestehaven barnehage, styrer Oddbjørg Skuland, tlf. 382 57 410

Andre spørsmål vedrørende ansettelsesprosess kan rettes til Kari Haaland Wichne ved Oppvekst- og kulturkontoret, telefon 38 25 41 83.

Eventuelle ansettelser vil bli foretatt fortløpende, frem til og med skolestart.

Annet: 

  • Tilsetting skjer på kommunale vilkår.
  • Ved tilsetting må det legges fram politiattest.
  • Alle søknader bes sendt elektronisk, kopi av vitnemål og attester tas med til evt. intervju.
  • Det utarbeides offentlig søkerliste.

Velkommen som søker!

Søknadsfrist: 4. juni 2017