Er du vår nye leder?

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

kommunereform man lin mar min

Vi søker deg som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og som har dokumenterte evner til å lede omstillingsprosesser i store organisasjoner.

Den nye rådmannen/prosjektlederen fungerer som prosjektleder fram til kommunesammenslåingen 1.1.2020 hvor stillingen endres til rådmann.

ARBEIDSOPPGAVER

Som prosjektleder skal du:

•lede og organisere arbeidet mot èn felles kommune

•lede og organisere omstillingsarbeidet mot en ny, innovativ kommune

•bygge en felles kultur med høy trivsel – innad i kommuneorganisasjonen, med innbyggerne, med næringslivet og et rikt organisasjonsliv

•etablere og utvikle ny administrativ ledergruppe

•skape engasjement og handling for en innovativ kommune med digitale løsninger og effektive tjenester

Som prosjektleder rapporterer du til Fellesnemnda for nye Lindesnes kommune.

Som rådmann skal du:

•lede og videreføre nye Lindesnes kommune med de kvaliteter som er utviklet i prosjektperioden

•videreutvikle en felles kultur som skaper handling og resultater

•videreutvikle kommunen som samfunnsutvikler og tilrettelegger

•utvikle kommunens tjenester i dialog med innbyggerne, medarbeiderne, deres organisasjoner og den politiske ledelsen

•videreutvikle organisasjonen innen kompetanse, ledelse, service og digitale løsninger

•ha fokus på god økonomisk styring

•sikre god mål- og resultatstyring, og handlekraft for bærekraftig utvikling

Som rådmann fra 2020 rapporterer du til kommunestyret og formannskapet i den nye kommunen.

KVALIFIKASJONER

Vi søker deg som har:

•relevant høyere utdanning

•ledererfaring fra offentlig eller privat sektor og som kan vise til gode resultater

•god forståelse for politiske prosesser og forholdet politikk – administrasjon

•dokumenterte evner til å lede og gjennomføre endrings- og omstillingsprosesser

•samhandlingsevner og kan være veiviser i arbeidet med å bygge og utvikle den nye organisasjonen

•engasjement og energi, og som skaper lagånd for felles mål

•god økonomiforståelse

•gode kommunikasjonsevner og god skriftlig framstillingsevne

Vi tilbyr:

•en spennende og utfordrende topplederstilling i en kommune med stort vekstpotensial

•meningsfylte arbeidsoppgaver med muligheter til å utvikle lokalsamfunnet og regionen

•Et arbeidsmiljø med dyktige og dedikerte kollegaer

•Gode lønns- og pensjonsvilkår

KONTAKTINFORMASJON

•Øyvind Drangsland, seniorrådgiver, tel. 918 32 891

•Arnfinn Dahl, seniorrådgiver, tel. 902 08 694

For søknadsskjema og ytterligere opplysninger, klikk her

Søknadsfrist: 22. oktober 2017