Helsesøster, 80 % fast stilling

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

 ledig stilling

 

 

 Det blir ledig 80 % stilling som helsesøster i Lindesnes kommune, fra 1.3.2018.

Helsestasjonen i Lindesnes er lokalisert med andre kommunale tjenester for barn og unge i Lindesnes Rådhus. Avdelingen med ledende helsesøster, andre helsesøstre, kommunepsykolog, familiekonsulent, sosionom, jordmor, helsestasjonslege, skolelege og stilling knyttet til psykisk helse barn/unge er organisert under driftsenhet Helse- og habilitering.

Arbeidsoppgaver:

Primæroppgavene er helsefremmende og forebyggende arbeid med barn og unge i alderen 0 – 20 år og deres familier. Både på helsestasjonen, i hjemmet og i skolehelsetjenesten. Vi deltar i tverrfaglig samarbeid i barnehager og skoler for å samordne og utnytte tilgjengelige ressurser til beste for barn og unge og deres familier. Undervisning inngår også som en del av arbeidsoppgavene.

Kvalifikasjoner:

 • Helsefaglig høyskoleutdanning med videreutdanning som helsesøster.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Praksis fra helsestasjon og skolehelsetjeneste i grunnskole er ønskelig.
 • Evne til å arbeide systematisk og strukturert både alene og i team.
 • Gode samarbeidsevner, ansvarsfølelse og serviceinnstilling.
 • Det forventes at man er delaktig i den daglige videreutviklingen av helsestasjonen, og kan være selvstendig og fleksibel i forhold til delegerte oppgaver.
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Lønn og vilkår:

Arbeidstaker tilsettes i Lindesnes kommune på de vilkår som fremgår av gjeldene lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP. Arbeidstaker må være forberedt på at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres internt i kommunen. Det gjøres oppmerksom på at det er vedtatt at Lindesnes kommune skal slås sammen med Mandal og Marnardal kommuner 1.1.2020.

Særskilte krav:

 • Politiattest må leveres ved ansettelse.
 • Må ha førerkort og disponere egen bil.

Vi tilbyr:

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Et hyggelig, engasjert og tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Bilgodtgjørelse etter statens satser.

Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til daglig leder Martha Telhaug på tlf. 92 48 42 97 eller Lindesnes kommune på tlf. 38 25 51 00.

I første omgang ber vi om søknad uten kopi av attester og vitnemål. Søknaden skrives på elektronisk søknadsskjema

Vurdering om offentlighet:Jfr. § 25 i Offentleglova så forbeholder kommunen seg retten til å vurdere grunnlaget for ønske om unntak fra offentlighet.

Velkommen som søker!

Søknadsfrist: søndag 26.11.2017

StillingsID: 540