50% prosjektstilling, forebyggende arbeid i skolehelsetjenesten ved Lindesnes ungdomsskole

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

 ledig stilling

 

Prosjektbeskrivelse:

Prosjekt for å utvikle de forebyggende systemer på Lindesnes ungdomsskole når det gjelder psykisk helse med fokus på forebygging og tidlig innsats.

Lindesnes ungdomsskole er del av Lindesnesskolen og den eneste ungdomsskolen i Lindesnes kommune. Pr. i dag har skolen ca. 180 elever. På skolen jobber det også helsesøster i 50%. Stillingen innebærer tett samarbeid mellom skolehelsetjenesten og skolen. Stillingen vil være organisert under helsestasjonen med ledende helsesøster som nærmeste leder. Arbeidssted er Lindesnes ungdomsskole.  Prosjektstillingen varer fram til 31.12.2019. 

Lindesnes kommune ser en utvikling blant ungdommer og økte utfordringer med tanke på psykiske helse og de negative innvirkningene det har på ungdommens utvikling. På bakgrunn av dette velger man å satse sterkere på forebyggende tjenester for barn og unge. I stillingen vil det legges stor vekt på forebyggende og helsefremmende arbeid samt veiledning rettet mot elever/foreldre og skole/lærere.

Arbeidsoppgaver i hovedtrekk:

Utvikle forebyggende systemer når det gjelder ungdommens psykiske helse.

Lage system for

  • kartlegging
  • veiledning av ungdom, foreldre og lærere på skolen
  • utvikling av forebyggende systemer og skolemiljøet

Andre oppgaver etter avtale med nærmeste leder.

Vi søker en person som:

  • Er initiativrik med gode samarbeidsevner.
  • Har evne til å planlegge og gjennomføre veiledning og gruppesamtaler for elever, foreldre og lærere.
  • Må kunne håndtere vanskelige situasjoner og tåle stress.
  • Kan jobbe selvstendig og målrettet, og inspirere andre.

Følgende kvalifikasjoner er ønskelig:

Høyrere helse- og/eller sosialfaglig utdanning. Personlig egnethet vektlegges. Erfaring med å jobbe med ungdom, gjerne knyttet til psykisk helse. Gode samarbeidsevner og veiledningskompetanse.

Vi kan tilby:

Utfordrende og spennende prosjektstilling. Lønn etter regulativ. Forsikringsordninger.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt. Det er ønske om tiltredelse 01.08.18 eller etter avtale. Prosjektstillingen følger skoleåret og tilstedeværelse i skolens åpningstid er ønskelig.

Hvis dette ser interessant ut, oppfordres du til å søke.

Kontaktperson:

Heidi Andersen, ledende helsesøster, tlf. 947 98 655 / 948 78 717 eller

Even Sagebakken, fungerende rektor, tlf. 382 56 193 / 952 58 096

Alle søknader bes sendt på elektronisk søknadsskjema.

elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 6. mai 2018