Høring, Økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

 

I hht. kommunelovens §§ 44 og 45 legges Formannskapets forslag til Økonomiplan 2017 - 2020, Budsjett 2017, ut til offentlig ettersyn på Servicekontoret i

perioden 24.11 - 08.12.2016.

FORMANNSKAPETS INNSTILLING

Formannskapet vedtok i møtet 22.11.16  endringer i Rådmannens forslag som vist i følgende dokument:

pdfBudsjettendringer etter Formannskap 22.11.16

Oversikt over oppdaterte skjema:

pngSkjema 1A - budsjett 2017

pdfSkjema 2A - budsjett 2017

pdfTiltak drift og investering - budsjett 2017

RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2017-2020, BUDSJETT 2017 

Økonomiplan og budsjett vil bli behandlet i kommunestyret 08.12.2015.