Solkroken 3

Publisert . Sist endret . i kategorien Solkroken 3

Leder: Une Aas

Beliggenhet: Lindesnes Omsorgssenter.

Solkroken 3 består av omsorgsboliger som er  døgnbemannet. Avdelingen er delt opp i tre grupper med til sammen 24 leiligheter. Disse leilighetene er forbeholdt brukere som har et omfattende behov for pleie og omsorg.

Solkroken 3 er sertifisert som «Livsgledesykehjem». Livsgledearbeidet bygger på 9 spesifikke kriterier. Samarbeidet med pårørende er sentralt for at beboerne skal få den livskvaliteten de har behov for.

SØKNAD

Her finner du skjema for å søke om tjeneste:

 

KONTAKT

AdressebokikonBesøksadresse: Farmoveien 4, 4520 LINDESNES

              Postadresse: Postboks 183 Vigeland, 4524 LINDESNES
              Epost:

  Adresse og e-postTlf. resepsjon Lindesnes Omsorgsenter: 38 25 52 00