Alle som har en påslått, moderne mobiltelefon og som befinner seg et eller annet sted i Norge førstkommende onsdag vil oppleve at mobilen begynner å vibrere, lage en høy sirenelignende lyd som varer i ca. 10 sekunder, og få en melding hvor det står at dette er en test.

Hvem får testen?

Testen sendes ut til alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner og smartklokker som er i Norge på det tidspunktet og som er koblet på 4G eller 5G. Du trenger ikke å oppgi noen opplysninger om deg eller mobiltelefonen for å motta nødvarselet. Teknologien er innebygd i de fleste moderne mobiltelefonene og aktiveres når du oppdaterer programvaren til den nyeste versjon av Android eller iOS. Varselet tar ikke hensyn til innstilt lydnivå, eller om du har satt telefonen på lydløs eller «ikke forstyrr».

Varselet treffer alle likt, uansett alder eller om du tilhører en sårbar gruppe eller ikke. Informer derfor dine nærmeste om denne testen slik at flest mulig er forberedt og vet at det bare er en test.

Mobiler som er slått av eller satt i flymodus vil ikke motta nødvarselet. Hvis du ikke ønsker å motta testen bør du slå av telefonen i god tid før og etter kl. 12.

Bakgrunnen for etablering av Nødvarsling på mobil

Nødvarsel på mobil er en tjeneste fra norske myndigheter som skal benyttes for å varsle om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. Nødvarselet gir informasjon om hva som skjer og hvordan man skal beskytte seg selv. Denne varslingen vil bli brukt i tillegg til de informasjonskanalene som er i bruk i dag. Følg derfor med på nettsider og andre eksisterende kanaler som myndighetene benytter for å kommunisere med oss innbyggere. Det er kun politiet som sender ut varsler, men i potensiell krigstid kan også sivilforsvaret gjøre det.

Hvorfor sendes det ut varslingstest?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har, sammen med politiet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og mobiloperatørene utviklet Nødvarsling på mobil som et tiltak for å styrke den sivile beredskapen. Test av nødvarsel på mobil gjøres både for å gjøre innbyggerne kjent med hvordan det fungerer å få et nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal. 

For utfyllende informasjon om testen, se nodvarsel.no