Som et ledd i smittesporingen etter siste dagers smitte, er alle familiemedlemmer og nærkontakter i de to berørte familiene i Lindesnes kommune testet, uavhengig av symptomer. Resultatet er at tre barn, som tilsynelatende er friske og uten symptomer, har testet positivt på koronaviruset. 

Lindesnes kommune meldte først at fem barn var smittet, men dette viste seg å være feil. Vi beklager feilen. Det riktige er tre barn.

Trygt å komme på skolen

Alle har vært i karantene siden de kom hjem fra utenlandsreise, og er nå isolert. Barna kommer ikke på skolen mandag, og har ikke vært i kontakt med andre siden de kom til Norge. Det er derfor ingen grunn til å holde barn borte fra skolen i Lindesnes kommune.

Totalt 12 personer i to ulike familier er bekreftet smittet av kornaviruset i Lindesnes kommune den siste uken. I den ene familien er nå fem personer smittet, i den andre syv.

Smitten regnes som importsmitte fra reise til et europeisk, ikke-evaluert land.

Totalt 22 personer i Lindesnes kommune har testet positivt på koronaviruset siden pandemien brøt ut i mars.

Onsdag 12. august:

En kvinne i aldersgruppen 30-39 år bosatt i Lindesnes kommune har testet positivt på koronaviruset onsdag 12. august. Vedkommende er ektefellen til et av de andre smittetilfellene som er registrert i kommunen de tre siste dagene.

Kvinnen ble som ledd i smittesporing testet og prøven viste positivt utslag 12. august. Hun var med på reisen sammen med sin mann, og smitten regnes som importsmitte etter reise til et europeisk, ikke-evaluert land.

Vedkommende har moderate symptomer som ikke krever sykehusinnleggelse på nåværende tidspunkt. Hun har vært i karantene siden hjemkomst og er nå isolert.

Smittetilfelle tirsdag 11. august

En mann i aldersgruppen 50-59 år bosatt i Lindesnes kommune har testet positivt på koronaviruset tirsdag 11. august. Smitten regnes som importsmitte etter reise til et europeisk, ikke-evaluert land. Vedkommende har moderate symptomer som ikke krever sykehusinnleggelse på nåværende tidspunkt. Han vært i karantene siden hjemkomst og er nå isolert. Nærkontakter er satt i karantene. Kommunens koronateam er i gang med smittesporing. 

Smittetilfelle mandag 10. august

Mandag 10. august testet en mann i Lindesnes kommune i aldersgruppen 40-49 år positivt på koronaviruset. Smittetilfellet regnes som importsmitte etter reise til et europeisk, ikke-evaluert land. Vedkommende her har også moderate symptomer som ikke krever sykehusinnleggelse på nåværende tidspunkt. Han har vært i karantene sammen med resten av sin familie siden hjemkomst. Alle nærkontakter er varslet. Kommunens koronateam er i gang med smittesporing.  

Vi anser at de smittetilfellene 10. og 11. august ikke har noe med hverandre å gjøre.

Ta koronatest ved symptomer

Kommuneoverlegen oppfordrer alle fastboende og turister til å følge smittevernreglene og til å ta en Koronatest ved symptomer som kan gi mistanke om Covid-19.

Kommunen har et eget Koronateam som kan kontaktes for avtale om testing, telefon 468 38 068.

På kveldstid og i helger er det legevakten som må kontaktes ved behov for testing, telefon 116117.