Blant de smittede er tre i aldersgruppen 10 -20 år, ni i aldersgruppen 20-30 år, fire i aldersgruppen 30-40 år og en i aldersgruppen 40-50 år.

Kommunens smittesporingsteam og kommuneoverlege er i gang med et omfattende arbeid med å kartlegge og få oversikt over smittedes bevegelser og kontakter. Eventuelle nærkontakter settes i karantene og testes ved behov.

Kriseledelsen vurderer etter hvert tiltak i Lindesnes kommune. Kommunen vil komme ut med mer oppdatert informasjon og råd på kommunens nettsider etter hvert som vi får bedre oversikt.

De aktuelle skolene og barnehagene som barna går på, er varslet. Eventuelle tiltak blir vurdert og iverksatt ved behov.

Regional kriseledelse

115 personer er testet etter arrangementene forrige helg. 27 personer har så langt testet positivt, og det er forventet at tallet vil øke. Det er registrert smittede i flere kommuner, blant annet Farsund og Lyngdal.

Lindesnes, Lyngdal og Farsund har etablert en regional kriseledelse sammen med politiet, og vil samarbeide om håndteringen av smitteutbruddet.

Kriseledelsen i Lyngdal beskrev fredag ettermiddag situasjonen som uoversiktlig. De ser ikke bort ifra at kommunen står foran et større smitteutbrudd hvor langt flere kan være smittet. Kriseledelsen i Lyngdal anmoder alle innbyggerne i Lyngdal om å utvise aktsomhet og strengt følge gjeldende retningslinjer og råd for smittevern.

Begrens sosial kontakt

Kommunen oppfordrer alle til å følge smittevernrådene og begrense sosial kontakt så mye som mulig. Innbyggerne anmodes om å være ekstra varsomme og strengt etterleve gjeldende retningslinjer for smittevern.