I en pressemelding fredag ettermiddag opplyser Lyngdal kommune at 99 personer så langt er satt i karantene. Kriseledelsen beskriver situasjonen som uoversiktelig og ser ikke bort ifra at kommunen står foran et større smitteutbrudd hvor langt flere kan være smittet. Kriseledelsen i Lyngdal anmodner alle innbyggerne i Lyngdal om å utvise aktsomhet og strengt følge gjeldende retningslinjer og råd for smittevern.

I Lindesnes kommune er 17 personer som deltok på samlingene satt i karantene. Blant disse er både voksne og barn. Noen av dem er skoleelever og barnehagebarn i Lindesnes kommune. Hvis noen av barna tester positivt kan det få konsekvenser for skoler og barnehager i Lindesnes, men foreløpig har det ingen konsekvenser.