I aldersgruppen 95 år og eldre gjenstår det kun 5 prosent, før alle som skal ha vaksinen i denne aldersgruppen er vaksinert. I denne gruppen er det 20 prosent som ikke skal ha vaksinen av helsemessige årsaker.

Graf over andel vaksinerte

I grafen ser du oversikt over hvor stor andel av befolkningen i de ulike aldersgruppene som har fått en eller to doser av vaksinen per 12. februar 2021. Dose to settes etter tre uker. Du ser også antall personer i de ulike aldersgruppene, og antall vaksinerte. Grafen er oppdatert 12. februar og oppdateres ukentlig.

Se forrige ukes oversikt.

324 doser denne uken

Denne uken får kommunen 324 doser med koronavaksine. 186 personer får sin første dose med vaksine, og 138 personer får sin andre og siste dose.

I tillegg får kommunen 100 doser med vaksine fra Astra Zeneca som skal benyttes til prioritert helsepersonell i kommunen.

Neste uke får vi 342 doser med vaksine, hvor alle er forbeholdt personer som skal ha sin andre og siste dose med koronavaksine.

Under regjeringens pressekonferanse på fredag, opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie at AstraZeneca øker leveransene i april, mai og juni med 50 prosent, og at Norge får 840.000 vaksinedoser ekstra av vaksinen fra BioNTech og Pfizer i april, mai og juni.

Vaksinekontor på Skinsnes

Vaksineringen nå foregår i kommunens midlertidige vaksinekontor i Mikkelsmyrveien 2 på Skinsnes i Mandal. Når kommunen får flere doser og skal gruppevaksinere større deler av befolkningen, vil det være nødvendig å vaksinere i andre og større lokaler. Det er foreløpig ikke bestemt hvor og når dette blir. Det avhenger av vaksineleveranser.

Vaksinetype

Til nå har Lindesnes kommune brukt vaksinen fra BioNTech og Pfizer. Neste uke får vi vaksinen fra Astra Zeneca som er godkjent for personer i aldersgruppen 16-64 år.

Les mer om vaksinen fra BioNTech her.

Les mer om vaksinen fra Astra Zeneca her.

Hvorfor er det viktig å vaksinere seg?

Vaksinen beskytter deg fra å bli smittet av koronaviruset, eller bidrar til å gjøre sykdomsforløpet midlere uten alvorlige bivirkninger.

Jo flere som vaksinerer seg, jo større er sannsynligheten for at vi kan opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur, og videre gjenåpne samfunnet. Altså – jo flere som vaksinerer seg, jo fortere kan vi komme til en normal eller tilnærmet normal hverdag.

Er det bivirkninger av vaksinen?

Vaksinen er testet i store studier på mange tusen mennesker før den ble godkjent. Etter godkjenning har over 1 millioner mennesker fått vaksinen.

Vanlige bivirkninger er:

  • Vondt på stikkstedet
  • Trøtthet
  • Hodepine
  • Vondt i kroppen
  • Frysninger og feber.
  • Disse bivirkningene er ubehagelige, men går over etter noen få dager.
  • Ingen langtidsbivirkninger er oppdaget foreløpig.

Dersom noen opplever uvanlige bivirkninger kontaktes lege eller helsepesonell og dette offentliggjøres på Legemiddelverkets nettsider.

Alle vaksiner har bivirkninger, men de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om vaksinene testes grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.

Registrer deg for vaksinen

Hvis du er over 65 år og ønsker å ta koronavaksinen ønsker vi at du registrerer deg digitalt her eller ved å ringe vaksinetelefonen 468 38 068 (åpent kl 09-11 og 12-14 mandag-fredag)

Vi ønsker helst at du registrerer deg digitalt. Synes du dette er vanskelig, har du kanskje venner eller familie som kan hjelpe deg. Du kan også få hjelp på kommunens innbyggertorv på Buen kulturhus, Kulturtorvet på Vigeland eller Øyslebø oppvekstsenter.

Vaksinering skjer i prioritert rekkefølge. Vi starter med de eldste først. Du blir kontaktet når det er din tur.

Mer om vaksinen

Les mer om vaksinen her.