Fra do rett i havet

Søppel i avløpssystemet skaper store utfordringer for ledningsnettet. Tette rør resulterer ofte til at urenset avløpsvann forsvinner rett ut i havet. Da blir alt søppelet med – rett ut i naturen der du bor.

Usynlig plast

Har du tenkt over at det er plast i sanitærprodukter som bind og tamponger? Eller at våtservietter ikke brytes ned i avløpsrørene, men forblir hele kluter? Mange produkter inneholder usynlig plast som brytes ned til mikroplast i havet. Det forsvinner ikke.

Bruk søppelbøtta

9 av 10 nordmenn har søppelbøtte på badet (eller rett i nærheten). Bruker du søppelbøtta i stedet for toalettet bidrar du direkte til mindre plast i havet.

Vil du vite mer?

  • Sortere.no hjelper deg med å finne gode svar på hva du bør gjøre med avfallet ditt
  • Norskvann.no informere deg om hvorfor søppel i avløpet skaper et forurensingsproblem
  • Det må du nesten bare drite i: En nasjonal kunnskapskampanje som skal vekke oppmerksomhet rundt do-vett og har som mål å øke kunnskapsnivået til befolkningen om konsekvensene av søppel i avløpssystemet.