Kort om arrangementet

Pårørende til personer med psykiske utfordringer eller ruslidelser kan ofte føle seg alene om sine problemer og det som skjer i familien. Gruppa vil ha fokus på å dele erfaringer og hvordan pårørende kan mestre hverdagen best mulig gjennom å sette grenser for seg selv, redusere skam- og skyldfølelse, og arbeide for å velge å leve godt – uavhengig av valgene andre tar for seg selv.


Det kan være godt å snakke med andre som forstår hvilken situasjon du er i.

Møtested

Sanitetshuset i Mandal - Foged Heibergsgate 7A

Logo Norske kvinners sanitetsforening
Logo Norske kvinners sanitetsforening

Arrangør

N.K.S Veiledningssenter for pårørende i Sør-Øst Norge

Kontaktperson: Eli Vasstrand | 944 99 944

NKS Veiledningssenter sør - øst er et gratis, faglig lavterskeltilbud til dem som selv definerer seg som pårørende, til personer med rusavhengighet og psykisk sykdom. Vi dekker fylkene til Viken, Innlandet, Oslo, Telemark, Vestfold og Agder, og har hovedkontor i Oslo, Skien og Kristiansand.
Vi tilbyr veiledning og informasjon til pårørende i alle aldersgrupper, på kontoret, via skjerm eller pr telefon. Vi tilbyr også mestringskurs og mestringsgrupper. Det kreves ingen henvisning for å ta kontakt med oss.
Velkommen til oss!