Barnehagehverdagen - Gult nivå

Det er innført en «trafikklysmodell» som skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole. Trafikklysmodellen varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via gult nivå med moderate tiltak, til rødt nivå med mer omfattende tiltak. Tidligere praktiserte barnehagene og skolene røde tiltak, men nå er det moderate tiltak og gult nivå. Det betyr blant annet  ordinær åpningstid. Foreldre og foresatte vil få ytterlige informasjon fra sin barnehage.

Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene. 

Alle barnehagene er på gult nivå.

Informasjon til foreldre

Det er også utarbeidet informasjon til foreldre. Denne foreligger på flere språk.

Les informasjon fra utdanningsdirektoratet her