Barnehagehverdagen - Gult nivå

Det er innført en «trafikklysmodell» som skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole. Trafikklysmodellen varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via gult nivå med moderate tiltak, til rødt nivå med mer omfattende tiltak. Tidligere praktiserte barnehagene og skolene røde tiltak, men nå er det moderate tiltak og gult nivå. Det betyr blant annet  ordinær åpningstid. Foreldre og foresatte vil få ytterlige informasjon fra sin barnehage.

Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene. 

Ved nytt barnehageår starter alle barnehagene opp på gult nivå

Komme i barnehagen?

Folkehelseinstituttet (FHI) kom med oppdaterte råd om dette 26. juni.

Så langt i pandemien har det vært lite forkjølelse og andre typer luftveisinfeksjoner i barnehagene. Dette er trolig fordi vi har vært flinke med smittevernrutiner som håndhygiene, avstand og å holde barnet hjemme hvis det har luftveissymptomer. Etter at det igjen har vært en økning i luftveisinfeksjoner i barnehagene i kommunen, er det mange foreldre som lurer på hvor grensen går for når barnet deres bør holdes hjemme fra barnehagen. FHIs råd er følgende:

  • Barn med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehagen, men holdes hjemme til allmenntilstanden er god.
  • Barn som har hatt luftveisinfeksjon kan komme tilbake til barnehagen når de har god allmenntilstand.  
  • Barn med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehagen.
  • Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.
  • Noen barn kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. Disse barna kan komme i barnehagen dersom allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form.
  • Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart.

Informasjon til foreldre

Det er også utarbeidet informasjon til foreldre. Denne foreligger på flere språk.

Les informasjon fra utdanningsdirektoratet her

Informasjonsfilm for barn og voksne

Utdanningsdirektoratet har lagd 2 infromasjonsfilmer, en beregnet for barn og en for voksne.

Se informasjonsfilmene her