Våre åpningstider frem til 1. august 2020

SFO i Marnardalsområdet:

  • Bjelland og Laudal, Heddeland og Øyslebø oppvekstsenter : kl. 07:00 til 16.30

SFO i Mandalsormådet:

  • Frøysland, Furulunden, Holum, Ime barneskole : kl. 06.30 til 16.30

SFO i Lindesnesområdet:

  • Nyplass: kl. 07.00 – 08.30 og 12.30 – 16.30
  • Spangereid: kl. 07.00 - 08.00 og 12.00 – 16.30
  • Vigmostad: kl. 07.00 - 08.45 og 12.20 – 16.30

Ekstra dag i SFO

Under forutsetning at det ikke utløser ekstra bemanning, vil det for barn som allerede har SFO-plass være mulig å kjøpe seg ekstra dager på ordinære skoledager. Det er særskilt påmelding innen gitte frister til alle ferie- og undervisningsfrie dager.

Ta kontakt med SFO-leder hvis dere har behov. 

Planleggingsdager

Personalet har 5 planleggingsdager pr. år. SFO har da stengt. 

SFO om sommeren og andre fridager

Om sommeren holder SFO stengt i fire uker (uke 28-31). SFO er dessuten stengt jul- og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag etter kl. 12.

Ved færre enn fem innsøkte barn i ferie- og fridager på en enkelt SFO vil det kunne gis skolefritidstilbud ved en annen SFO i samme «skoleklynge». For skoler med mindre enn 40 elever på 1.-4. trinn må det være minst tre innsøkte barn. Ved færre søkere gis SFO tilbud i samme skoleklynge.

  • Skoleklynge 1: Spangereid, Nyplass og Vigmostad
  • Skoleklynge 2: Frøysland og Furulunden
  • Skoleklynge 3: Holum og Ime
  • Skoleklynge 4: Øyslebø, Laudal og Bjelland