Hvorfor vaksinere seg?

Nær 1,6 millioner mennesker i Norge har økt risiko for komplikasjoner av influensa. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensavaksinen kan redde mange av disse.

Det er ikke alle som blir så veldig syke selv om de har influensa. Dermed kan de smitte andre uten å være klar over det. Sykdommen kan også smitte før den bryter ut.

Ved å vaksinere seg mot influensa, beskytter man ikke bare seg selv mot sykdommen. Man beskytter også alle man kommer i nærheten av.

 

Vi anbefaler personer i følgende risikogrupper å ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Les mer om: Influensavaksinasjonsprogrammet

 

Hvorfor må influensavaksinen tas årlig?

Siden viruset endres fra sesong til sesong, og dermed også sammensetningen av virkestoffene i vaksinene, må vaksinen tas årlig.

Har vaksinen bivirkninger?

Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år, og har generelt lite bivirkninger. I likhet med andre vaksiner kan den gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet, samt feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer svært sjelden. Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom. 

Du kan lese mer om influensavaksinen på FHI sine nettsider.

Her kan du ta vaksinen

 • Hvis du er i risikogruppen kan du ta influensavaksinen hos fastlegen.
 • Hvis du ikke er i en risikogruppe kan ta influensavaksinen på apoteket. Hvis du skal sette influensavaksinen på apoteket er det ikke nødvendig med resept fra lege for de aller fleste, men det er noen unntak. Henvend deg til ditt apotek eller din fastlege for mer informasjon.

Pris

 • Influensavaksinen er gratis for personer i risikogruppene, men det er en egenandel på 50 kroner når du tar vaksinen hos fastlegen.
 • Hvis du har frikort er vaksineringen helt gratis.
 • Personer som ikke er i risikogruppene må selv bekoste både vaksine og vaksinering.

Ønsker du å ta influensavaksine?

 • Hvis du er i risikogruppen bestiller du time hos din fastlege.
 • Hvis du har fastlege i en annen kommune som ikke tilbyr influensavaksine, kan du bestille time i Lindesnes ved å ringe vaksinetelefonen på tlf: 46 83 80 68. Åpen mandag-fredag kl. 09-11 og 12-14.
 • Hvis du ikke er i noe risikogruppe tar du vaksinen på apoteket og henvender deg der.

Influensavaksine til helsepersonell

Kommunen vil tilby influensavaksine til helsepersonell som er ansatt i Lindesnes kommune kostnadsfritt. De vaksineres i uke 45 og 49 på arbeidsplassene.