Kaffepraten

Kaffepraten er en selvhjelpsgruppe for pårørende og brukere på rusfeltet.
Her deles erfaringer i et rusfritt trygt miljø.
Vi møtes fra klokka 17.30 til klokka 20.00 hver tirsdag.
Kontakt: Geir Pedersen: 403 48 191

Arrangør: A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon på rusfeltet
: Torjusheigata 1a, 2 etg (Inngang mellom Fretex og Frelsesarmeen)
Tid: tirsdag 18. august 17:30
Selvhjelpsgrupper
Møteplass
https://www.a-larm.no/tjenester/lavterskel...