Søknadsfrist

1. april og 20. oktober. 

Hvordan søke

Du søker via elektronisk søknadsskjema. Du finner søknadsskjemaet nede på siden under Skjema.
 
Alle søknader blir behandlet av BU, og de som får tildelt midler blir tilskrevet.

Alle kan søke!

Alle som har en god ide til en aktivitet eller et arrangement kan søke. Målgruppen er barn og unge i alderen 0- 18 år og aktiviteten eller arrangementet bør komme flest mulig til gode.

Retningslinjer for tildeling

Lindesnes barne- og ungdomsråd (BU) har kr. 100 000,- til utdeling pr. kalenderår (med forbehold om kommunestyrets vedtak). Det skal være minst kr. 50 000,- til utdeling ved hver søknadsfrist.

  1. Formål: BU` s aktivitetsmidler skal bidra til mer aktivitet for barn og unge i kommunen.
  2. Hvem kan søke? Alle kan søke, både enkeltpersoner og organisasjoner, skoler og elevråd.
  3. Hva kan det søkes til? Det kan søkes om støtte til aktiviteter, og utstyr knyttet til aktiviteter.
  4. Målgruppen må være barn og unge under 18 år. Aktiviteten skal komme barn og unge i kommunen til gode.
  5. Hvor mye kan det søkes om? Det kan søkes om opp til kr 50 000.
  6. Hva skal søknaden inneholde? Det søkes på eget skjema.
  7. Når kan det søkes? Søknadsfrist er 20. oktober og 1. april. Arbeidsutvalget i BU lager innstilling til BU som behandler søknadene i første møte etter at fristen har gått ut. Aktiviteter det søkes om støtte til må ikke være gjennomført før søknaden behandles.
  8. Hvordan skal aktivitetsmidlene gjøres kjent? Aktivitetsmidlene skal annonseres i kommunens fellesannonse, på kommunens nettside, og på Facebook. BU- representantene har ansvar for å gjøre ordningen kjent på sine skoler og In-Club, og steder der barn og unge ferdes.
  9. Endringer av disse vedtektene kan gjøres av Lindesnes barne- og ungdomsråd.

Retningslinjer vedtatt av Lindesnes barne- og ungdomsråd (BU) 22. januar 2013, med oppdateringer i møte 26. februar 2013 og 8. februar 2016.