Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Aktuelle saker om plan, bygg og eiendom

Åpning av ny gang- og sykkelvei Rødberg-Snig

1. juli ble den nye gang- og sykkelveien fra Rødberg til Snig åpnet. Åpningen ble foretatt av fylkesordfører Arne Thomassen og varaordfører i Lindesnes Svein Jarle Haugland.

Fylkesordfører Arne Thomassen og varaordfører i Lindesnes Svein Jarle Haugland  åpner gang og sykkelvegen.

Utbygging av bredbånd

Lindesnes kommune har fra statlig og fylkeskommunalt hold fått tilskuddsmidler til fiberutbygging i området Egeland, Tjaum, Kåfjord, Hogganvik, Vestre Skogsfjord, Sjølingstad, Romedal.

Kommunen har, sammen med Det Digitale Agder, engasjert utbyggere til området.

Område for utbygging av fiber
1