Hjemmekontor og møter

Vi fortsetter med hjemmekontor for de som kan. Hovedregelen er digitale møter, men vi kan ha fysiske møter, samtaler og lignende når det er nødvendig/hensiktsmessig.

Det er fremdeles viktig å begrense sosial omgang, også på arbeidsplassen. Vi kan spise lunsj sammen når vi overholder avstandsreglene. Lag gjerne mindre lunsjgrupper til forskjellig tidspunkt.

 

Bruk av munnbind

Ansatte i hjemtjenesten og institusjonstjenester bruker munnbind når de er i kontakt med tjenestemottakere og pasienter når de ikke kan holde en meters avstand til tjenestemottakere og pasienter. Dette gjelder også ergo- og fysioterapeuter som går inn under den kommunale helse- og omsorgstjenesten, hvilket inkluderer fysioterapeuter med avtalehjemmel. 

Følg smittevernrådene

For å opprettholde kontroll og for å unngå en ny «nedstenging» må vi følge de smittevernrådene som til enhver tid gjelder:

 • Hold avstand.
 • Vask eller sprit hendene.
 • Vær hjemme hvis du er syk.
 • Begrens sosial omgang.
 • Vær mest mulig hjemme.  

Lunsj

Vi presiserer viktigheten av å begrense sosial omgang, også på arbeidsplassen. Vi kan spise lunsj sammen når vi overholder avstandsreglene. Lag gjerne mindre lunsjgrupper til forskjellig tidspunkt.

Flytskjema bilde

Når skal du være hjemme fra jobb og teste deg for Covid-19?

Dette flytskjemaet kan være til hjelp hvis du vurderer om du kan komme på jobb eller bør holde deg hjemme.

Testing av ansatte

Ansatte som har luftveissymptomer eller andre symptomer på koronaviruset kan testes. Bestill test her.

Tiltak på arbeidsplassene

Det er innført mange tiltak på arbeidsplassene for å hindre koronasmitten, og det er stadig endringer, så det er viktig at vi alle følger med og holder oss oppdatert. 
Mye styres av nasjonale retningslinjer, og viktig informasjon gjøres tilgjengelig hele tida på www.helsenorge.no

Øvrige retningslinjer for ansatte i kommunen

 

 • Husk god hånd- og hostehygiene. Vask eller sprit hendene når du kommer inn på arbeidsstedet ditt og når du går inn i fellesarealer.
 • Hold avstand til kolleger, besøkende og brukere, minst 1 meter, helst 2 meter hvis det er mulig. Du vil bli regnet som nærkontakt dersom du har hatt under to meters avstand i mer enn 15 minutter med en person som viser seg å være smittet med Covid-19. Tenk gjennom dette i kontakt med andre. 
 • Kolleger kan spise lunsj sammen når dere overholder avstandsreglene. Lag gjerne mindre lunsjgrupper til forskjellig tidspunkt, eller spis ute.
 • Ansatte kan bli omdisponert til andre oppgaver dersom smittesituasjonen forandrer seg.
 • Ansatte kan pålegges endring av ferie dersom smittesituasjonen forandrer seg.
 • På reise må du følge de nasjonale reiserådene. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
 • Tjenestereiser bør begrenses og må avtales med leder. Du må følge de nasjonale reiserådene: https://helsenorge.no/koronavirus/reise

Maks 10 personer på møter, pluss arrangør. Følg reglene for arrangementer på offentlig sted. Se innkalling til møter

Innkalling til møter

Når det innkalles til åpne, offentlige møter (fysiske), skal denne teksten følge med innkallingen:

Møtet er et arrangement i regi av kommunen på et offentlig sted, og vil foregå i tråd med smittevernreglene om håndhygiene, avstand og begrenset antall personer.

Personer med luftveissymptomer skal ikke komme.

Rutiner ved gjennomføring av møter

Det skal være en definert person som har ansvar for smittevern når møtet gjennomføres: 

 • Alle som kommer spriter hendene før de kommer inn.
 • Det er lagt til rette for at alle kan holde avstand 1 meter (helst 2 meter).
 • Alle som er til stede registreres med navn og mobilnummer. Oversikten over møtedeltakerne skal slettes etter 10 dager.
 • Det ikke er mer enn 10 personer pluss arrangør til stede.

Koronatiltak nasjonalt og lokalt

Skoler: Skolene er på gult nivå. Her kan du lese mer om hva de ulike nivåene på skolen innebærer.

 • Kulturskolen: alle aktiviteter og undervisninger går som normalt.
 • Kino, innbyggertorv og bibliotek: holder åpent som vanlig.
 • Ungdomsklubbene: åpner så snart det er praktisk mulig.
 • Aktiviteter eller treninger for barn og unge under 20 år: De kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. Ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger kan gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.
 • Aktiviteter og treninger for voksne: Anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs videreføres. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Kommunens idrettshaller: er åpne for trening for barn og unge.
 • Mandal svømmehall: har åpent, og svømmekurs/svømmetreninger kan gjennomføres som normalt fra onsdag. Svømmeundervisning går som normalt.
 • Besøk i sykehjem og omsorgsboliger: Det er mulig med besøk i kommunens sykehjem og omsorgsboliger, men de som skal på besøk må forholde seg til retningslinjene som gjelder.
 • Bruk av munnbind: Praksisen med bruk av munnbind i pleie- og omsorgstjenesten endres ikke.
 • Politiske møter: er digitale inntil videre.

Anbefaling om idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer:

Det anbefales at innbyggerne ikke deltar på arrangementer utenfor egen kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser.

Regler for arrangementer:

 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs

Les mer.

ANBEFALINGER:

Sosial kontakt:

 • Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Reiser:

 • Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Høyere utdanning

 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig.

Arbeidsplasser

Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette.

Regler

Private sammenkomster

 • De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende:
 • Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.

Butikker

Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand og ha adgangskontroll.

Anbefalinger og regler

Vi oppfordrer innbyggerne våre til å følge alle anbefalinger og regler. Ved brudd på regler kan man bli bøtelagt.

Kriseledelsen

Kommunen har fortsatt krisestab, men går mer og mer over i vanlig drift.

Les mer om kriseledelsen her.

E-læringskurs håndhygiene

pplæring for alle ansatte i kommunen relatert til smittetiltak.

I samråd med kommunelegen må alle ansatte i kommunen gjennomføre dette e-læringskurset. 

E-læringskurset finnes på KS-læring.

Det krever en pålogging inn i systemet og at den ansatte kobler seg til riktig arbeidssted i organisasjonen.

Det ligger ute veiledning på KS- læring ift pålogging og smittevern.

Retningslinjer for informasjonssikkerhet under koronapandemien

DDV minner om retningslinjene som gjelder for å sikre informasjonssikkerhet og personvern. Se gjerne gjennom opplæringsfilmene om informasjonssikkerhet i kommunal sektor her

Spesielt om innsamling av personopplysninger i forbindelse med koronakrisen:

Hjemmekontor:

 • Dersom du jobber hjemmefra skal du kun benytte deg av kommunens utstyr som er satt opp for dette.
 • Husk at kommunalt utstyr kun skal brukes av deg. Det må ikke lastes ned spill eller andre apper da disse kan inneholde ondsinnet programvare.
 • Dersom du behandler sensitiv informasjon må du passe på at ikke uvedkommende (andre medlemmer i husstanden etc.) kan se eller høre dette.
 • Pass på å låse enheten din når du går fra.
 • Husk at dette er gode tider for svindel, vær kritisk når du leser e-post.
 • Les mer om hvordan bevare en trygg digital hverdag på jobb og privat på Nettvett.no

Teams-møter:

 • Teams skal ikke brukes til sensitiv informasjon/kommunikasjon.
 • Ved gjennomføring av Teamsmøter er det mulig å benytte opptaksfunksjon. Dersom møtet blir tatt opp må dette opplyses om på forhånd. Husk å pause opptak hvis det kommer opp informasjon som ikke bør lagres og lag rutiner for sletting av opptak.