Alternativ mottaksplass (AMOT)

UDI har en utvidet ordning for alternativ mottaksplass for ukrainere som er i målgruppen for midlertidig kollektiv beskyttelse, som bor privat eller andre steder i kommuner frem til de blir bosatt. 

For å søke om alternativ mottaksplass, må du ha registrert deg hos politiet og fått DUF-nummer og d-nummer. Du må også ha funnet et sted å bo i en kommune. Eksempler på steder å bo kan være 

  • hos familiemedlemmer som er bosatt i en kommune
  • hos andre private personer som har tilbudt et sted å bo 
  • bolig som er formidlet av frivillige organisasjoner, eller kommunen, og som ikke er en del av mottakssystemet. 

Slik søker du om alternativ mottaksplass

Det er UDI som skal ha søknadene om om alternativ mottaksplass. Før du søker, må du ha registrert deg hos politiet og fått DUF-nummer og d-nummer. Du må også ha funnet et sted å bo.

Du kan søke så fort du har fått digital ID fra norske myndigheter.

For å logge inn må du bruke ID-porten (BankID eller Buypass). Hvis du har fått din egen innlogging i ID-porten, bruker du den. Hvis du ikke har det, kan du logge inn og fylle ut søknaden sammen med en person som har ID-porten og som du stoler på. 

Bruk skjemaet som heter «2. Vanlig skjema».

Søk alternativ mottaksplass her.

Privatboende ukrainere som har søkt asyl, men som ennå ikke har fått søknaden godkjent, og har behov for økonomisk hjelp fra det offentlige to valg:

  • De kan ta kontakt med et asylmottak
  • De kan søke alternativ mottaksplassering. Se lenke: Alternativ mottaksplass - UDI. Det er asylsøkeren selv som skal søke, ikke kommunen eller den de bor hos.

Trenger du hjelp til å søke om alternativ mottaksplass?

Håkon Thorsvik er NAVs kontaktperson for ukrainske flyktninger som har kommet til Lindesnes på egenhånd, og som bor hos familie eller bekjente.

Ta kontakt med NAV dersom du ønsker hjelp til å søke alternativ mottaksplassering. Du kan ringe NAV på telefon +47 55 55 33 33 eller komme innom NAV sine kontorer i Havnegata 1 i Mandal. Publikumsmottaket har åpent mandag, onsdag og fredag kl. 13-14.

Enslige mindreårige

Enslige mindreårige 

Enslige mindreårige er ikke omfattet av den utvidede ordningen for alternativ mottaksplass. Hvis du er enslig mindreårig asylsøker, kan du søke om alternativ mottaksplass etter den vanlige (ordinære) ordningen.