Behandling med Paxlovid

Behandling med Paxlovid kan dempe sykdomsutviklingen for personer med høy risiko for å bli alvorlig syke.

Behandling med Paxlovid bør starte så tidlig som mulig. Helsedirektoratet anbefaler derfor at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege. Paxlovid er reseptbelagt.  

Les mer på Helsenorge sine nettsider.

De som har størst risiko for alvorlig sykdom er

 • De med høy alder (Over 65år)
 • De med alvorlig immunsvikt
 • De med kroniske sykdommer, særlig
  • Aktiv kreftsykdom eller pågående/nylig behandling mot denne
  • Alvorlig hjerte- eller lungesykdom
  • Dårlig regulert diabetes
  • Alvorlig overvekt – kroppsmasseindeks høyere enn 35
  • Kronisk nevrologisk sykdom med betydelig nedsatt funksjon
  • Alvorlig psykisk sykdom, spesielt alvorlig schizofreni
  • Alvorlig demens
  • Downs syndrom
 • Uvaksinerte over 50 år

Gratis selvtester

Selvtester deles fremdeles ut gratis på kommunens innbyggertorv/bibliotek/kiosk i Øyslebø, på Vigeland og i Buen kulturhus i Mandal i hele åpningstiden.