Hvorfor må vannledningen skiftes?

For å sikre våre abonnenter en god og stabil vannforsyning, vil Teknisk drift skifte ut vannledning fra Torvet i Gågata til Brokrysset.

Eksisterende ledning er over 150 år gammel og reststyrken i denne meget begrenset. Det er stor fare for brudd på ledningen og vi vil derfor skifte denne ut. Se kartutsnitt for den aktuelle ledningstrase.

Arbeidsperiode

Arbeidene starter fra 17. august 2020 og er forventet ferdig innen desember 2020.

Redusert fremkommelighet

Det vil være redusert fremkommelighet under gravearbeidet. Det vil bli lagt opp for mulighet for passasje forbi anleggsområdet så godt det lar seg gjøre i forhold til sikkerhet.

Vennligst respekter skiltingen.