Torsdag presenterte rådmann Kyrre Jordbakke og økonomisjef Sonja Svardal forslag til handlingsplan 2021-2024 og budsjett 2021 for kommunestyret. 

Klikk her for å lese budsjettforslaget. 

Går gjennom budsjettforslaget og svarer på spørsmål

Onsdag har administrasjonen og formannskapet, samt gruppeleder i SV (eneste parti som ikke er representert i formannskapet), arbeidsmøte om budsjett. Hensikten er å forberede budsjettbehandlingen i desember.

I møtet vil økonomisjefen gå gjennom hovedtallene i budsjettforslaget, og kommunalsjefene vil gå gjennom prioriteringer innen sine områder. Administrasjonen svarer på spørsmål fra politikerne.

Møtet er av smittevernhensyn stengt for publikum, men kan ses direkte eller i etterkant på kommune-TV fra klokken 09.00. 

Behandling av budsjett høsten 2020

  • 29. oktober: Rådmannen presenterer sitt forslag i kommunestyret
  • 4. november: Workshop om budsjett for formannskapet
  • 26. november: Behandling i administrasjonsutvalget (formannskapet + tillitsvalgte) og formannskapet 
  • 17. desember: Behandling i kommunestyret