Hva kan jeg gjøre for å beskytte meg ved en atomhendelse?

 • Holde deg inne.
 • Ta jodtabletter (gjelder først og fremst barn, unge, gravide og ammende).
 • Dusje om du har blitt forurenset.
 • Følge kostholdsråd.
 • Respektere myndighetenes bestemmelser om avsperringer, rensing eller evakuering.

Les mer om hvordan du kan beskytte deg ved en atomhendelse

Trenger jeg å ha jodtabletter liggende hjemme?

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. Kommunen har jodtabletter som skal deles ut til barn og unge under 18 år, gravide og ammende. 

Hvem skal ta jodtabletter?

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter.

Les mer om jodtabletter.

Utdeling av jodtabletter i Lindesnes kommune

Kommunen har jodtabletter lagret og vil sørge for distribusjon av disse til barn og unge, gravide og ammende dersom det blir behov for dette. Jodtabletter skal tas bare etter råd fra Nasjonalt Kriseutvalg for atomberedskap. Utleverte tabletter skal ikke tas før nærmere beskjed gis. 

Dersom du blir utsatt for radioaktivt nedfall er det risiko for å utvikle kreft i skjoldbrusk-kjertelen.  Denne risikoen er størst hos barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Det er bare disse gruppene som anbefales å ta jodtabletter. Tabletten reduserer opptak av radioaktivt jod i ca. 2 døgn etter at du har tatt den.

Dosering

Gjelder tabletter utdelt av kommunen (65 mg). Obs: Jod kjøpt på apotek har annen styrke (130 mg.) 

Nyfødte yngre enn 1 mnd: 

¼ tablett (16,25 mg)  (gis kun under oppsyn av helsepersonell) Helsestasjon tar kontakt.  

Barn 1mnd – 3 år: 

½ tablett (32,5 mg) 

Barn 4 –12 år:  

1 tablett (65 mg) 

Voksne og barn over 12 år: 

2 tabletter (130 mg) 

Tabletten kan knuses og løses i vann, saft, melk, morsmelk eller tilsvarende. 

Hentesteder:

Hvis det blir aktuelt å dele ut jodtabletter til barn og unge under 18 år, gravide og ammende, skal disse hentes på skolen nærmest der du bor.

 • Vassmyra ungdomsskole 
 • Frøysland skole 
 • Furulunden skole 
 • Holum skole 
 • Nyplass skole 
 • Spangereid skole 
 • Vigmostad skole 
 • Øyslebø ungdomsskole 
 • Bjelland skole 

Det vil komme informasjon om når tablettene kan hentes på SMS, nettside og Facebook.  

Noen grupper frarådes å ta jodtabletter 

 • Personer med Graves sykdom, autoimmun thyreoiditt, hypokomplementemisk urtikariell vaskulitt og dermatitis herpetiformis skal ikke ta jodtabletter.  
 • Lege bør rådspørres før bruk av jodtabletter hvis det er mistanke om overfølsomhetsreaksjoner for jod.  
 • Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter.  
 • Personer over 40 år anbefales ikke å ta jodtabletter. 

Mulige bivirkninger/reaksjoner 

Bivirkninger er sjeldne. Allergiske reaksjoner forekommer. Noen kan få forhøyet stoffskifte. Dette er en av grunnene til at voksne over 40 år ikke er anbefalt å ta jodtabletter.  

Holdbarhet av tablettene

Tablettene som utleveres er merket med en holdbarhetsdato som er utgått på dato, men Helsedirektoratet sjekker kvaliteten årlig og bytter ut ved behov.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet følger utviklingen i Ukraina

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet følger med på situasjonen i Ukraina. Her kan du lese mer om dette.