Ansvarsområder

Avdeling forvaltning og koordinering har ansvar for tjenestetildeling, boligforvaltning inkl. saksbehandling og tilhørende oppgaver knyttet til søknader om startlån og tilskudd, saksbehandling og vedtak ift TT-kort, ledsagerbevis og parkeringskort. Avdelingen er også koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering og andre overordnede koordineringsfunksjoner innenfor Velferd, som f.eks. demenskoordinator.

Kreftkoordinator

Lindesnes kommune har ansatt kreftkoordinator som tiltrer 1. mars 2021.