Om oss

Barnehagen tar imot barn fra Spangereidområdene. Spangereid er ei bygd i utvikling, med spennende natur, kultur og arbeidsliv som gir økt mangfoldighet i ei lita bygd. Og vi i Båly barnehage har fått gleden av å bli godt kjent med barn og deres familier med ulike livssyn, meninger og fra flere ulike nasjoner.

Uansett bakgrunn skal barnets beste være i fokus ved all individuell og gruppevis tilrettelegging, og voksne skal tilpasser seg til barnet og barnegruppa. For å finne de rette tilretteleggingene er samarbeid med barnas hjem viktig. «Bedre sammen» er Lindesnes kommunes visjon, og det er foreldrene som har ansvar for barnets oppdragelse, og barnehagen skal bistå i dette. Barnehagen skal legge til rette for å sikre foreldrenes medvirkning, men må også forholde seg til barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag som er barnehagens oppgave å forvalte. 

 

Vår visjon og verdier

Båly barnehage er et godt sted å være, leke og lære. Lek, glede og humor er viktige virkemidler og en naturlig del av hverdagen.

  • Vi vektlegger et foreldresamarbeid med gjensidighet og respekt der barnets beste er i fokus.
  • Vi har et sterkt fokus på hvordan vi voksne er sammen med barna etter rollemodellen varm og grensesettende voksen. Barna vil da møte varme og grensesettende voksne som vektlegger barnas trygghet, trivsel, kunnskaper og som gi dem omsorg.
  • Barna skal være i et inkluderende barnehagemiljø med fravær av utestenging og mobbing, så etablering av vennskap og samhold har stort fokus.

Avdelinger:

  • Båly barnehage har to avdelinger: en for småbarn og en for store barn.
  • Avdeling Krabba: barn i alderen 0-3 år
  • Avdeling Sjøstjerna: barn i alderen 3-6 år.
  • I tillegg har barnehagen en førskolegruppe for 5-åringene som skal begynne på skolen neste barnehageår.